شعر و مطالب ادبی

 

مومیایی

 

سینه هایت هرزه لایی می کنند

چون عروسان خودنمایی می کنند

 

با پروبالی که با هم می زنند

عقده هایم را هوایی می کنند

 

در نیازی خشمگین و آزمند

شهوت من را گدایی می کنند

 

دست هایت قفل چون قلاده ای

بر گلوگاهم خدایی می کنند

 

چشم هایت خیره در چشمان من

بي صدا رقصی دوتایی می کنند

 

مثل رقاصان سرتاپای

پای کوبان بی حیایی می کنند

 

بوسه هایم در نبردی هولناک

با لبت زورآزمایی می کنند

 

دست هایم چون دو اختاپوس مست

بر تنت فرمانروایی می کنند

 

در هجومی بی امان و سهمناک

روی خون کشورگشایی می کنند

 

کاهنان معبد آغوش من

زنده ات را مومیایی می کنند


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

یک گل پسر ماه که رام است و اُکی

با یک لپ اوف و یک لبِ ای ای ای

می گفت: «نکن؛ نمی شه؛ اَه، گیر نده»

چون خواهر خویش ناز دارد؛ آخی!

 

کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی

می باشد و می باشد و می باشد و می

من باشم و وی باشد و من باشم و وی

گی باشد و گی باشد و گی باشد و گی


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

قصۀ مرد بت ساز

 

بازهم یک شعر... یا هر چیز هست

می تراود از مدادم مستِ مست

 

واژه هایش در طنین قلب من

یک به یک با ناز بر کاغذ نشست

 

مصرعش را از جنون و عشق و مرگ

بیت را از درد آوردم به دست

 

جان من بود این که جانش می دهد

نقش من بود این که در وی نقش بست

 

بیت آخر... بعد زانو می زند

مرد بت سازی که خود شد بت پرست


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

هفت دریا عشق

 

اشک هایت چشم هایت را چه زیبا کرده اند

هفت دریا عشق را در خویش معنا کرده اند

 

گفته بودی که بدت می آید از من؛ یادت است؟

چشم ها امشب زبان را خوب رسوا کرده اند

 

فکر کردی از جنایت هایشان خواهم گذشت؟

نه، مگر این جانیان با من مدارا کرده اند؟

 

تا ابد زندانی چشمان من خواهند بود

چشم هایی که عذابم را تماشا کرده اند


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

کنه

 

ضدحالی به من زدی؛ دِ برو

به سلامت؛ خوش اومدی؛ دِ برو

 

عاشقی؟ عشق تو سرت بخوره

حال ما رو به هم زدی؛ دِ برو

 

مرده شور قیافه تو ببره

تو چرا این قدَر بدی؟ دِ برو

 

باشه، بامزه ای... ولی حالا

می شه این قدر قر ندی؟ دِ برو

 

دم صبح او هنوز می نالید:

وا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ای، آقای احمدی، دِ برو

 

هیش ش ش! چی یه هی شوهرشوهر می کنن، اَه!


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

گلچین ضرب المثل های انگلیسی

بخش 3:

 

A rude ass is better than a wilful man.

الاغ نفهمی که خیلی خر است

ز یک آدم کله خر بهتر است.

 

The crow thinks her own bird fairest.

پیش خودش زاغ گمان می کند

جوجۀ او از همه خوشگل تر است.

 

Do not make a mountain of a mole-hill.

از تپۀ موش کور یک کوه نساز. (یونانی)

 

Bread is the staff of life, but beer’s life itself.

نون گندم اگه که لازمۀ زندگی یه

آبجو زندگی یه، آبجو هرچی بگی یه.

 

We soon believe what we desire.

آرزوی قلبی ما بی درنگ

اعتقاد قلبی ما می شود. (لاتین)

 

A hand-saw is a good thing, but not to shave with.

اره دستی وسیلۀ خوبی است

مال اصلاح ریش اما نیست.

 

Make yourself into a doormat, and all will wipe their shoes on you.

خودتو پادری بکن که همه

کفش هاشونو رو تو پاک کنند.

 

There is a remedy for everything but death.

به جز مرگ، هر چیز را چاره ای است. (لاتین)

 

An ill-willy cow should have short horns.

چو گاوی سرکش و بدخواه باشد

بباید شاخ او کوتاه باشد.

 

The camel going to seek horns lost his ears.

شتر رفت تا شاخ پیدا کند

دو گوش خودش را هم از دست داد. (لاتین)

 

He that once hits will be ever shooting.

او که یک بار بر هدف بزند

تا ابد تیر هر طرف بزند.

 

Humble hearts have humble desires.

قلب هایی که زبون اند و حقیر

آرزوهای حقیری دارند.

 

The rotten apple injures its neighbours.

سیب گندیده به همسایۀ خود گند زند. (لاتین)

 

He goes far that never turns.

تواند که راه درازی رود او

که هر دم نپیچد به این سو و آن سو.

 

Good ale will make a cat speak.

آبجو وقتی که باشد باب میل

گربه ای را هم به گفتار آورد.

 

He that will be rich before night, may be hanged before noon.

هرکه می خواهد که یک روزه شود یک پولدار

احتمالاً نصفه روزه می رود بالای دار.

 

A fine night to run away with another man’s wife.

شب خوبی برای این که کسی

با زن دیگری فرار کند (= یک شب مهتابی).

 

He who lies down with dogs will rise with fleas.

با سگا هرکی بخوابه با ککا بیدار می شه. (لاتین)

 

Care is no cure.

چیزی که دوا نیست

دلسوزی خالی است.

 

Make yourself all honey and the flies will devour you.

خودت را سراپا عسل کن که بعدش

مگس ها تنت را درسته ببلعند. (ایتالیایی)

 

God heals and the doctor takes the fee.

گرچه بیماران شفاشان از خداست

حق ویزیتش برای دکتراست.

 

Send a wise man on an errand and say nothing to him.

عاقلی را پی کاری بفرست

و به او هیچ سفارش منمای.

 

He that can have patience can have what he will.

مردی که صبور است به کامش برسد.

 

Little and often fills the purse.

پول کم وقتی زیاد آید به دست

جیب های هرکسی با آن پر است.

 

A nod’s as good as a wink to a blind horse.

تفاوتی نکند بهر اسب کور که تو

سری تکان بدی یا که چشمکی بزنی.

 

To a rude ass a rude keeper.

لایق یک الاغ گَنده دماغ

یک خرکچی است قلچماق و الاغ.

 

Though the fox runs the chicken hath wings.

گرچه روباه می دود، اما

از قضا جوجه نیز پر دارد.

 

Creditors have better memories than debtors.

حافظۀ طلبکار بهتره تا بدهکار.

 

One of his hands is unwilling to wash the other for nothing.

برای هر یه دستش حرف زوره

که دست دیگه رو مفتی بشوره.

 

Two anons and a by and by is an hour and a half.

دو همین الآن و یک یک خردۀ دیگر

جمع وقتی می شود، یک ساعت و نیم است.

 

برگ از کتاب فرهنگ ضرب المثل های انگلیسی؛ گردآورنده و مترجم: مهدی احمدی


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

خدایی که هستی

 

سکوت تو چون بهت گلدسته هاست

صدای تو مثل اذان خوش نواست

 

نگاه تو وحی است و آیات حق

ته چشم های تو غار حراست

 

پر جبرییل است موهای تو

و معراج من از تو تا ناکجاست

 

سرانگشت هایت به دستان من

ضریح علی بن موسی الرضاست

 

نمی بوسمت بی وضو هیچ وقت

که لب های تو تربت کربلاست

 

سراپای تو یک وجب از بهشت

نسیم تنت بوی روح خداست

 

خدا هم تو هستی و آن دیگری

خطای شگفت آور انبیاست


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

ما در آثار صنع حيرانيم

سعدی

مام ايضاً!

دلفین

 

«دو چشمونت پیاله پر ز می بی

دو زلفونت خراج ملک ری بی»

 

سراپایت سراسر عشق و حاله

تنت آنتالیا بی یا دبی بی؟

 

تو رو وقتی که تو استخر دیدم

به دل گفتم خوراک کار گی بی

 

شنا که می کنی مثل یه دلفین

فقط روی زبونم اکّه هی بی

 

تو از هر دختری خانم تری خب

خجالت که نداره؛ وا... چه عیبی؟

 

تن گرم پسر می چسبه بدجور

خصوصاً که غروب ماه دی بی

 

«همی وعده کنی امروز و فردا

ندونم مو که فردای تو کی بی»

 

نگو آقام شاید که بفهمه

که آقاتم نداره علم غیبی

 

نگو می رم کلاس انگلیسی

منو کشتی پسر؛ کام آن بیبی

 

خودم بت انگليسی ياد می دم

بدون كه روز جمعه ترزدی بی

 

دلت پیش خودم گیره عموجون

بگو بینم جواب تو اُکی بی؟


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

سفر آفرینش

 

یک روز خدا کن فیش ترکید

شش روز نشست و کل دنیا را رید

بعدش و نفخت فیه من روحی، زررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت

نفخ شکمش بود و در انسان گوزید

 

شش روز تمام چیز خود را چیزيد

احسنت؛ ولی که چی؟ شما می دانید؟

آقای خدا، دست مریزاد؛ ولی

ای کاش که سیفون جهان را بکشید


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

آیین دشمنی

 

زیبای دوست داشتنی، دشمن منی؟

آخی! چه بانمک شده آیین دشمنی

 

مانند بچه گربۀ بامزه ای فقط

سیب بلوغ کال مرا گاز می زنی

 

بیچاره، چشم باز کنی چیده ام تو را

چون میوه ای رسیده و شیرین و چیدنی

 

امشب به شوق عشق تو پروانه می شوم

امشب که نرم دور تنم پیله می تنی

 

زن یعنی انتزاعی یک رختخوابْ عشق

پاشو بیا که هرچه که باشد تو هم زنی


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

مردی که بی زنی برود توی رختخواب

تا صبح وول می خورد و آه می کشد

مردی که با زنی برود توی رختخواب

تا صبح وول می خورد و آه می کشد

بین مجرد و متأهل چه فرقی است؟

 

میان آه من تا آه ایشون

تفاوت از زمین تا آسمان است!


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

زمانی که سری روی تنم نیست

نیازی هم به سر خم کردنم نیست

غزلی که تو کوچه پیداش کردم

 

ما که از نسل شصت و هفتادیم

چون پفک یکسره فقط بادیم

 

ما همانی که دیر بالغ شد

ما همانی که زود وادادیم

 

چوب کبریت های سوخته ایم

نسل بدبخت ازیادیم

 

نسل تلخ بدون لبخندیم

نسل لال بدون فریادیم

 

توی این کشور خراب آباد

ما به زور مواد آبادیم

 

بنگ، تریاک، گرد، شیشه، کراک

هرکدامش که باشد استادیم

 

جنس وقتی بد است، غمگینیم

هر زمان خوب می شود، شادیم

 

ما که در این هزارۀ سوم

مثل اعصار قبل میلادیم

 

ساده لوحانه منگ حسرت آن

دومین روز ماه خردادیم

 

سالیانی دراز گوش به این

گفت وگوهای هسته ای دادیم

 

آشپزخانه مال آقا شد

این وسط ما خیار سالادیم

 

زندگی های ما تمام سگی است

ما فقط شکل آدمیزادیم

 

نوبت عاشقی گذشت و هنوز

زیر باتوم گشت ارشادیم

 

توسری خور شدیم؛ می فهمید؟

و به این توسری چه معتادیم

 

همه از دم پلید و پفیوزیم

همه از دم شرور و شیادیم

 

نسل نحس حرامزادۀ پست

لایق فحش جدوآبادیم

 

ما ابرقدرتیم؛ باور کن

نشنیدی که پهبادیم؟

 

کور بودی که یک عدد میمون

روی عرش خدا فرستادیم؟

 

نشنیدی که اسکلی فرمود:

»ما از آن جای فیل افتادیم»؟ (نقل به مضمون!)

 

هرچه عیب است مال غربی هاست

ما که کلاً بدون ایرادیم

 

امر تولید مثل آمده است

ما همانی که بچه می زادیم

 

بی خیالش رفیق، لولم کو؟

ما که از هفت دولت آزادیم

 

          «آورین، آورین، چه شعری بود

          سکه ات را به مادرت دادیم»


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

نوشابۀ گازدار تقدیم تو باد

 

ای فاعل همیشگی مادر وطن

یک خرده صبر، یک نمه روغن اقلکن

 

آن مردها که یکسره از پشت می کنند

اول درون چیز تو انگشت می کنند

 

این ها که در تو شیشۀ نوشابه می کنند

نامردها نه شست، نه سبابه می کنند

 

این شعر دارد آن طرفی می رود که من

می ترسم از اوین و طریق الخروج عن

 

گه خورده ام که شعر... غلط کرده ام که... آه!

موساد...؟ نه، به جان خودم... - اوخ - اشتباه...

 

ناهار... - زرررررررررررت - توی اوین خورده ام نخود

نوشابه تان - ببخش - کمی گازدار شد


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

شاعرانه مرغیدن

 

آقا خروسه حالش انگاری خرابه

قوقولی قوقو

یعنی الا ای سروقد سیم ساق نازک اندام کمان ابروی آهوچشم گلچهر پریشان مو...

 

اما دریغا، بانگ هل من ناصر اون بی جوابه

قدقدقدا

یعنی ولم کن بی حیا

 

جیک جیک جیک جیک

یعنی جواب دیپلماتیک کلاسیک!


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

شعر بندتنبانی

 

برایم فیلم می آیی؟ بیا؛ شاید نمی دانی

که من استاد هستم در فنون کارگردانی

 

هوس کردی زرنگی را به من حالی کنی جوجو؟

تو که حتی الفبای هوس را هم نمی دانی

 

به یک دنیا غزل هایی که با شوق تو می گویم

توی بی ذوق گفتی شعرهای بندتنبانی

 

تو هر حرفی دلت می خواست برگشتی به من گفتی

ولی دیگر نبینم شعرهایم را برنجانی

 

تو بودی که مرا دق مرگ کردی؟ سگ محل کردی؟

چه گفتی؟ چی؟ نه بابا! آخ! پس گفتی پشیمانی

 

ولی عیبی ندارد؛ می شود یک جور جبران کرد

برایت می گذارم یک کلاس درس جبرانی

 

من امشب بندتنبانی نشانت می دهم دختر

كه ديگر اژدهای خفته را از جا نجنبانی

 

كه بعد از اين اگر روزی برايت یک غزل خواندم

بگویی بَه، چه شعری گفته ای ای سعدی ثانی!


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

هفت راهکار برای خلاص شدن از شر چهارشنبه سوری

 

سال هاست که حاکمان خردمندمان با ما مردم خر سر این چهارشنبه سوری دردسر دارند و هر کاری می کنند که ما از این سنت ضالۀ مجوسیدست برداریم فایده ای ندارد. این جانب برای حل قطعی معضل چهارشنبه سوری هفت راهکار ارائه می کنم:

1- آیات عظام مکارم شیرازی، مصباح یزدی و نوری همدانی فتوایی صادر کنند مبنی بر این که برگزاری چهارشنبه سوری واجب شرعی است و هرکس از ترقه بازی و پریدن از روی آتش اجتناب کند در شب اول قبر باید تن به یک فقره هارد با جناب ن بدهد و در روز قیامت نیز با یزید بن معاویه، شمر بن ذی الجوشن و اشعث بن قیس محشور می شود.

2- سازمان تبلیغات اسلامی اجرای مراسم چهارشنبه سوری را بر عهده بگیرد.

3- رسانۀ ملی یک بند مردم را به شرکت در مراسم دشمن شکن چهارشنبه سوری دعوت کند تا بدین وسیله یک بار دیگر مشت محکمی بر دهان ابرقدرت ها کوبیده شود.

4- فیلسوف بزرگ، حضرت استاد دکتر رحیم پور ازغدی، با استدلالاتی محکم ثابت کنند که کانت و هگل و نیچه و کی یر که گارد از مخالفان چهارشنبه سوری بوده اند.

5- بأی نحو کان رابطه ای بین مراسم چهارشنبه سوری و حماسۀ 9 دی برقرار شود.

6- روحانیون معزز حوزۀ علمیۀ قم جلوی مسجد اعظم آتشی روشن کنند و جمیع حضرات آیات و حجج اسلام از روی آن بپرند. البته توصیه می شود در هنگام پرش عمامۀ خود را دودستی بچسبند که توی آتش نیفتد و اسلام عزیز جزغاله نشود.

7- اعضای پایگاه های بسیج در سراسر کشور به صورت کاملاً خودجوش با سربندهای أنا العمار، أنا البیعار، أنا البیمار و أنا البوتیمار به خیابان ها ریخته و با سر دادن شعارهای انقلابی بصیرتدار ترقه در کنند.

فدوی اطمینان می دهد که با اجرای همین راهکارهای ساده چهارشنبه سوری خود به خود از ذهن و ضمیر مردم ایران پاک می شود و این سنت غلط، که به قول استاد شهید مرتضی مطهری جز خریت چیزی نیست، برای همیشه ور می افتد.

والحمدلله الذی جعلنی والبورازغدی من المتفکرین.

 

علامه مهدی احمدی

19 جمادی الثانی 1439


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: چهارشنبه ,سوری ,مراسم ,مردم ,راهکار ,چهارشنبه سوری ,مراسم چهارشنبه ,برای خلاص ,راهکار برای
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

 

 

چه ساپورت نازی؛ عجب دختری

دل شاعرا رو به کل می بری

چه شعری برا تو بگم؛ اُه، ملس

که ساپورت با شرت هم قافیه س!

ساپورت

 

او که طراح مد ملت ماست

تیپ یک زاغ به چشمش زیباست

 

روح او تیره ترین تاریکی است

و  خودش هیزترین بوتیکی است

 

گفته ساپورت مضر است به پوست

هرکه پوشیده تنش رنگ لبوست

 

بس که چرک است و شپش هم دارد

هرکه پوشیده تنش می خارد

 

این نه شلوار که تنبان باشد

این ردای خود شیطان باشد

 

گفته هرکس که بپوشد ساپورت

بپراند ز سر مردم چرت

 

روح او غرق گناه است؛ ای وای

در جهنم ته چاه است؛ ای وای

 

هرکسی خالق این شلوار است

نوکر اسکل استکبار است

 

ساق وقتی که اپیلاسیونی است

عین ماشین جگرریزکنی است

 

دیدۀ برزخی بعضی ها

زیر شلوار چه می بیند؛ وا!

 

و خدا عقل دهادش دو منی

و شوکی نیز به طرز خفنی

 

تا به آن وقت به من گوش کنید:

کار هرروزه فراموش کنید

 

و بگردید به دنبال زنی

که ثواب است به او زل بزنی

 

او که ساپورت به تن کرده و هی

می کند توی خیابان لی لی

 

صاحب ساق ترین ساق زمین

کعبۀ امت عشاق زمین

 

که خودش عارف واصل شده است

مدرکش قطب معادل شده است

 

خرقه اش خرقۀ دنیایی نیست

از بهشت آمده، این جایی نیست

 

دور آن ساق خدا پرده کشید

کرم ابریشم دل پیله تنید

 

این لباس اخِ غیرشرعی

این لباس کَمَکی نامرئی

 

پنبه اش کار خود حلاج است

رابعه بافته در روز الست

 

صاحب این بدن توپر و سفت

خرقه از دست خود خضر گرفت

 

ساق او جاذبه ای کیهانی است

هفت من مثنوی عرفانی است

 

ساق هایی که دو ساقی هستند

جام های می باقی هستند

 

و یکی خوف و یکی نیز رجاست

و یکی شمس و یکی مولاناست

 

او که استاد تمام عرفاست

پای ساپورتی او دست خداست

 

رازهای بدنی بالغ را

و من الخلق الی الخالق را

 

معنی روشن عرفان بدن

خانقاه تن سرزندۀ زن

 

سالک دیدۀ یک عاشق هیز

همۀ معنی حافظ را نیز

 

در تو آن جور که او می گوید

شاخۀ معرفتی می روید

 

خرقۀ عشق همین ساپورت است

خاصه وقتی که بدون شرت است

 


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

رؤیاهاتو از دست نده

واسه این که اگه رؤیاهات از دست برن

زندگی عین بیابون برهوتی می شه که برفا توش یخ زده باشن

لنگستون هیوز ـ شاملو

رؤیاهام

 

ای کاش من هم

یک خوک بودم

با شادمانی

گه می نمودم

 

توی توالت

ظلم است ریدن

جایی دومتری

بی هیچ روزن

 

ناراحت و تنگ

هر پات یک ور

چون فیلسوفان

خیره به یک در

 

یک انقلابی

ای کاش می شد

می شد برینی

در بستر خود

 

با یک در باز

خیره به یک هال

هالی که در آن

یک داف باحال

 

مثل خود تو

و جیگر

بوسی هوایی

بفرستد این ور


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

غزل نوعی

 

وقتی که محتسب زد و حافظ شناس شد

دیوان شعر با عن قاطر جناس شد

 

وقتی علی عصر خودش عمروعاص شد

از در درآمدی و من از خود به در شدم

 

آواره مانده از وزش بادهای سرد

لیلا دوباره قسمت ابن السلام شد

 

باقی این غزل را ای مطرب ظریف

زین سان همی شمار که زین سانم آرزوست


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

درس عشق

 

چو دلدارت اپن یا حلقوی نیست

نصیبت جز سلوکی معنوی نیست

 

          کسی این گونه کرده ویزویزی

          که از آناتومی نشنیده چیزی

 

          برای کوری این خرمگس ها

          دو در دارد شبستان هوس ها

 

          چنانچه مهر و موم است این یکی در

          چه غم؟ داخل بشو از راه دیگر


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

این که توی حمام است

یک جوان ناکام است

رؤیای خیس

 

باز رؤیای خیس و حال وخیم

تف به شیطان بی حیای رجیم

 

جیب خالی و یار باقالی

چه کنم با دو غدۀ بدخیم؟

 

خواجه ام کن تو، خواجۀ دو جهان

که مرا کشته این عذاب الیم

 

خواب رنگی دوباره دیدم و... او و و ی

بازم امشب حمومو افتادیم

 

                 خواب هایم همیشه رنگی باد

                 دخترانش به این قشنگی باد


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

زندگی

در نسیم یک شب بهاری خنک

زیر نور شمع های جاودانۀ فلک

خواب دیدن دو عاشق است

                                روی یک تشک

خواب خنده های کودکی

خواب خوب مشترک


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

سوسک (فرهنگ نام های دخترانه)

 

روزی ن فامیل این جا که حاضریدند

یک مجلس نه در خانه دایریدند

 

دربارۀ زمانه یا کارهای خانه

یا دورۀ نه با خویش زرزریدند

 

انگشتر و النگو در ذهن زرگریدند

از دست شوهران تا جا داشت غرغریدند

 

جوک های چیز گفتند، خیلی غلیظ گفتند

بدجور هرهریدند، بدجور کرکریدند

 

یک سوسک آمد آن جا، خوشرنگ و ناز و زیبا

زن ها که سوسک دیدند مثل فنر پریدند

 

از جای خویش جستند، انگار مست مست اند

بس شیشه ها شکستند، بس جامه ها دریدند

 

شیلا، هدی، حمیرا، ژیلا، هما، ثریا

سیما، صبا، سمیرا لرزیده پرپریدند

 

مینای خاله کبری، تینای عمه صغری

با سوسن و سهیلا یک باره عرعریدند

 

معصومه زار می زد، مهسا هوار می زد

مغزو شیار می زد، ما را به کل کریدند

 

ماه آفرید و شهلا، آن دختران زیبا

آن قدر آب رفتند تا مینیاتوریدند

 

نازی، رها و مهتاب، آن دختران جذاب

آن قدر باد کردند تا دایناسوریدند

 

ساغر، یگانه، ساحل، سه دختر محصل

با جیغی از ته دل رعدیده تندریدند

 

نسرین حاج صادق، نیلوفر و شقایق

با جیغ و داد و هق هق خشکیده پژمریدند

 

عفت، سکینه، طلعت، عصمت، خدیجه، شوکت

زینت، منیره، الفت صحرای میدند

 

فرزانه و فرانک با هم زدند جفتک

گاویده اشتریدند، اسبیده قاطریدند

 

مدهوش گشت سوگل، ننجون که مرد بالکل

صدیقه و زلیخا انگشت را بریدند

 

مهری، نگار و پونه، سه دختر نمونه

من مانده ام چگونه رو سقف ظاهریدند

 

زینب لگد به در زد، کوکب بلندتر زد

در را ز جا بکندند؛ احسنت، خیبریدند

 

کلثوم و خاله باجی، زن دومی حاجی

از پنجره پریدند؛ ای ول، تکاوریدند

 

افسانه و ستاره، پروانه و شراره

پرپر زدند، آره؛ دیدید؟ کفتریدند

 

خورشید دایی اکبر، مهشید دایی اصغر

هی دب اکبریدند، هی دب اصغریدند

 

آذر، طلا و مهنوش، افسر، حنا و بهنوش

مانند گربه و موش تامیده و جریدند

 

شروین، بهاره، فاطی، دافای عشق لاتی

کردند سفت قاطی، برعکس قیصریدند

 

مهدیه و فروزان، خانم دماغ هامان

چادر ز سر کشیدند، باباکرم قریدند

 

هنگامه جون و طرلان، ساپورت پوش هامان

عضو بسیج گشتند، تا بیخ چادریدند

 

آفاق، زهره، افسون، مثل سه بچه میمون

جیغیده موز خوردند، ویغیده عنتریدند

 

الناز خاله مهناز، ساناز عمه شهناز

با پوپک و پریناز دق کرده ورپریدند

 

لیلا پرید بالا، شرمین فتاد پایین

سرور دوید این ور، بعد این سه اون وریدند

 

مهوش، فروغ و یاسی در عین خودشناسی

با حالتی حماسی بز گشته و گریدند

 

گوهر، منیژه، بشری، هاجر، ملیحه، صحرا

در یک دمای بالا قل قل سماوریدند

 

سالومه، مژده، یکتا، استادهای یوگا

رفتند توی اغما، یخ کرده کولریدند

 

سودابه و سپیده، رودابه و فریده

روی کمد پریده بوقیده شوفریدند

 

مرضیه و غزاله، محبوبه و گلاله

تو کیسۀ زباله جمعاً مسافریدند

 

حوری، عطیه، فرزان با شهرزاد و رضوان

قربان پنج تاشان از بس دلاوریدند

 

ایران، سحر، مبینا، توران، قمر، ملیکا

سیلاب اشک خود را بر مبل شرشریدند

 

مریم، بنفشه، اکرم، شبنم، شکوفه، اعظم

یک زرت و زرت محکم بالای منبریدند

 

تهمینه زد عقبگرد، نوشین فلان رها کرد

سیمین... نگم چه ها کرد، چپ کرده پنچریدند

 

فخری، عسل، سمانه، ساقی، غزل، ترانه

یک بیت عاشقانه از زیر شاعریدند

 

بعد آتوسا و ناهید کردند زود تقلید

ده بیت مولویدند، صد بیت انوریدند

 

گیسو، پری، پرستو، طناز و ماهبانو

با نوع خاصی از بو هی چندش آوریدند

 

شیوا، سعیده، لاله، شیما، حمیده، هاله

شیدا، وحیده، ژاله در خویش ترتریدند

 

ریحانه، شعله، بیتا، فتانه، غنچه، دینا

مستانه، هدیه، زیبا خود را یهو جریدند

 

مرجان حاج ممد، باران حاجی احمد

بوی گلاب آمد؛ اَه، این دو قمصریدند

 

دردانه و دلارام، این عارفان گمنام

چون کله پوک بسطام بسطیده بایریدند

 

دختربس و گل اندام، دلواپسان برجام

یک قطعنامۀ خام از خویش صادریدند

 

نیگاه کن ندا را، مهدیس را، مونا را

حال و اتاق ها را کلاً معطریدند

 

زهرا، سمیه، بانو، سارا، رقیه، آهو

از دم شدند ریشو، این ماده ها نریدند

 

رعنا، نفیسه، اختر، مانا، وجیهه، زیور

زن های پیل پیکر چون مار لاغریدند

 

گلپر، نگین و گلنار، مثل زن عزادار

هی زنجموره کردند، هی خاک بر سریدند

 

کوثر، کمند و سوگند چون خوک خرخریدند

در نقش دوم خود چون گاو می چریدند

 

طاها، رجا و نصرت، تارا، رزا و لعبت

با سرعت و به شدت خود را مطهریدند

 

اشرف، الهه، میهن، اونا که پابه ماهن

جیغیده و سریعاً یک بچه آفریدند

 

هیوا، حکیمه، حوا، درسا، نعیمه، درنا

در بیخ دستشویی کلاً مجاوریدند

 

ام البنین و رؤیا، حامی حق زن ها

حق و حقوق خود را نهصد برابریدند

 

شمسی، شکوه و جیران با میترا و مژگان

تحصیل کرده هاشان برگ چغندریدند

 

تاج الملوک خانم با نازنین و گندم

از ترس حرف مردم خود را سیانوریدند

 

شادی، جمیله، خاتون با لادن و کتایون

صد من نوار پرخون در خود فراوریدند

 

گردان پیرزن ها با هنگ بیوه زن ها

وقت عقب نشینی باقی رو رهبریدند

 

آزاده و ستایش، فرماندهان ارتش

یخچال را کشیدند، آن پشت سنگریدند

 

زن های تشنۀ هات، مثل بتول سادات

یک نوع خاص اصوات از خود درآوریدند

 

دلبر، نهال و مارال گویی شدند انزال

زیرا خوش و سبکبال لرزیده دلبریدند

 

ویدا، انیس، مونس، یلدا، عزیز، نرگس

اُو مای گاد، یس یس، یک یدند

 

بلقیس و عمه انسی با ژست های جنسی

ای کاش لال بودم... یک کار دیگریدند

 

لعیا، شهین و آرام، دریا، مهین و الهام

این دختران ناکام با زور شوهریدند

 

پیراهن پریسا با دامن فریبا

یک دفعه رفت بالا؛ جانم، چه جیگریدند

 

شلوار جین شیرین سرخورد رو به پایین

شرت پرند و پروین... باقیشو سانسوریدند

 

من هم ز ره رسیدم، این بلبشو رو دیدم

من خویش را دریدم، آن ها به من وریدند

 

حیران نگاه کردم، هی آه و آه کردم

یا رب، چه باده خوردند؟ یا از کجا خریدند؟

 

بعدش شبیه یک مرد، خیلی قشنگ و خونسرد

آن سوسک را گرفتم؛ زن ها تحیریدند

 

این سان دلاوری را اول نباوریدند

بعدش که باوریدند الله اکبریدند

 

از هند تا به مونیخ یک زن همینه از بیخ

در طول کل تاریخ زن ها همیشه ریـ... رفتند گل بچینند!


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

گلچین ضرب المثل های انگلیسی

بخش 11:

 

توضیح: هرکجا که در انتهای یک ضرب المثل و داخل پرانتز نام زبان دیگری آمده است، منظور این است که این ضرب المثل از آن زبان وارد زبان انگلیسی شده است.

 

If the bed could tell all it knows, it would put many to the blush.

اگر تختخواب و لحاف و پتو

کنند آنچه دانند را بازگو

چه بسیار لپ ها شود چون لبو.

 

I gave the mouse a hole, and she is become my heir.

زمانی یه سوراخ دادم به موش

و حالا طرف وارث من شده.

 

Practice makes perfect.

تمرین به کمال می رساند. (لاتین)

 

If wise men play the fool, they do it with a vengeance.

وقتی که شوند احمق مردان خردمند

دستان هر احمق را از پشت ببندند.

 

Trust not to God but upon good security.

به خداوند توکل نکنید

به جز آن وقت که خاطرجمعید. (فرانسوی)

 

Between a woman’s yes and no,

There is not room for a pin to go.

نیست در بین نه و آرۀ زن

جای انداختن یک سوزن.

 

As proud as an ass of a new packsaddle.

خودپسند است همانند خری

که به پالان نویی می نازد.

 

De mortuis nil nisi bonum. – Concerning the dead nothing but good.

ذکر خیر مردگان را گوی و بس. (لاتین)

 

The false friend is like the shadow of a sun-dial.

رفیقی که قلابی و ناحسابی است

چنان سایۀ ساعتی آفتابی است. (فرانسوی)

 

A man of many trades begs his bread on Sundays.

اون که خیلی شغل داره نونشو

روز یکشنبه گدایی می کنه.

 

Fools are like wise men until they open their mouths.

خنگ ها نیز چو عاقل هایند

تا زمانی که دهان بگشایند.

 

When the head aches, all the body is the worse.

سر آدم که درد می گیرد

همۀ تن مریض و بدحال است. (لاتین)

 

Drop by drop fills the tub.

قطره قطره طشت را پر می کند. (فرانسوی)

 

Do not try to run before you can walk.

قبل از این که بتوانی بروی

بی خودی سعی نکن تا بدوی.

 

A wonder lasts but nine days.

عمر هر چیز شگفت انگیزی

سر جمعش که کنی نه روز است. (لاتین)

 

Who spits against the wind spits in his own face.

رو به باد او که تف کند، لابد

تف نموده ست توی صورت خود.

 

Better never to begin than never to make an end.

گر به پایان نمی بری هرگز

به که هرگز شروع هم نکنی.

 

If you want peace, prepare for war.

اگر که صلح می خواهی، برای جنگ حاضر شو. (لاتین)

 

God never closes one door without opening another.

خدا هرگز نمی بندد دری را

مگر وقتی گشاید دیگری را.

 

His net fills though the fisherman sleeps.

تور او پر می شود؛ هرچند

مرد ماهیگیر در خواب است.

 

When thieves fall out the thefts are discovered.

بین ان تا که دعوا می شود

راز ی ها هویدا می شود. (فرانسوی)

 

Who comes first, grinds first.

هرکس اول به آسیاب آید

غله اش اول آرد خواهد شد.

 

There is some distance between Peter and Peter.

فاصله ای هست بین پیتر و پیتر. (اسپانیولی)

 

He who has money has capers.

هرکه پول و پله ای دارد او

جست و خیزی بنماید که نگو. (فرانسوی)

 

He who maketh others wretched is himself a wretch, whether prince or peasant.

او که مردم را ز دست خویشتن بیچاره کرد

شاه باشد یا رعیت، او خودش بیچاره ای است.

 

In time of prosperity friends will be plenty;

In time of adversity not one among twenty.

هنگام خوشی هر آشنایی

انگار رفیق آنچنانی است

از بیست رفیق یک نفر هم

در وقت نیاز آشنا نیست. (یونانی)

 

He that commits a fault thinks everyone speaks of it.

او که کار بد و زشتی بکند پندارد

همه دارند از آن کار سخن می گویند.

 

Do not put your cart before the horse.

گاری ات را جلوی اسب نبند. (لاتین)

 

You are never too old to learn.

آن قدَر پیر نیستی هرگز

که از آموختن شوی عاجز. (لاتین)

 

He that has a great nose thinks everybody is speaking of it.

بینی هرکه بزرگ است گمانش این است

خلق را ورد زبان بینی او باشد و بس.

 

برگ از کتاب فرهنگ ضرب المثل های انگلیسی؛ گردآورنده و مترجم: مهدی احمدی


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

شعر پندآموز

 

شعر پندآموز یا تعلیمی یکی از انواع شعر است که در ادب فارسی سابقۀ طولانی دارد. بهترین نمونه اش هم شعرهای گلستان سعدی است. این که ابیات و مصرع های تعلیمی سعدی این چنین قبول عام یافته اند گواه این است که مردم شعر تعلیمی را بسیار دوست دارند. اما در شعر امروز این نوع شعر کاملاً منسوخ شده است. درست است که شعر عاشقانه کماکان پرمخاطب ترین نوع شعر است، درست است که انسان مدرن تنها شده و در شعرش به حدیث نفس می پردازد، این هم درست است که در روزگار ما، که دورۀ انحطاط اخلاق است، دیگر کسی حوصلۀ نصیحت شنیدن ندارد؛ اما همین نکته که در زبان فارسی امروز ابیات و مصرع های پندآموز بسیاری، چه از سعدی و چه از دیگران، به صورت ضرب المثل در مکالمات روزمرۀ مردم حضور دارند نشان می دهد که این نوع شعر کماکان خریدار دارد. اصلاً همین که شاعری بتواند یک نکتۀ فکری و فلسفی عمیق و تأثیرگذار را در یک تک بیت یا تک مصرع - که موجزترین قالب های شعر فارسی هستند - با رعایت همۀ اصول فصاحت و بلاغت، به نظم بکشد خودش هنری است.

در ادامه صد ضرب المثل انگلیسی که به صورت تک مصرع ترجمه کرده ام را در این جا می گذارم:

 

 

If all men say that thou art an ass, then bray.

اگر همه به تو گفتند خر، بگو عرعر.

 

Priests love pretty wenches.

کشیشان روسپی های هلو را دوست می دارند.

 

Wine makes old wives wenches.

باده عیال پیر را دخترکی هلو کند.

 

The tailor’s wife is worst clad.

رخت زن یک خیاط بی ریخت ترین رخت است.

 

You don’t shit where you eat.

در آن مکان که غذا می خوری نمی رینی.

 

Ask the vintner if the wine be good.

از ساقی اش بپرس که می خوب یا بد است.

 

It is ill stealing from a thief.

ی از ی بدی است.

 

The devil dances in an empty pocket.

درون جیب خالی حضرت ابلیس می رقصد.

 

Keep your purse and your mouth close.

جیب و دهان را همیشه بسته نگه دار.

 

An ass is but an ass, though laden with gold.

خر اگر بار طلا هم ببره، باز خره.

 

It is ill meddling with edged tools.

فضولی در اشیای برنده کار بدی است.

 

The husband is always the last to know.

آخرین فردی که می فهمد همیشه شوهر است.

 

Better be happy than wise.

شاد بودن به ز عاقل بودن است.

 

A man of gladness seldom falls into madness.

آدم شاد به ندرت به سرش خواهد زد.

 

The postern door makes thief and whore.

درب مخفی خانه و می سازد.

 

A beggar’s scrip is never filled.

کیسۀ مرد گدا پرشدنی نیست که نیست.

 

Hang yourself for a pastime.

خودتو دار بزن، بلکه سرت گرم بشه.

 

Every ass is pleased with his bray.

هر خری با عرعر خود عالمی دارد.

 

Hang saving, let’s be merry.

گور بابای پس­ انداز، بیا خوش باشیم.

 

At every dog’s bark seem no to awake.

نباید با صدای واق واق هر سگی بیدار شد.

 

But one egg and that addled too.

فقط یک تخم مرغ، آن نیز گندید.

 

The properer man, the worse luck.

آن که شایسته تر است از همه بدشانس تر است.

 

One man’s loss is another man’s gain.

زیان یکی سود آن دیگری است.

 

From words to deeds is a great space.

از سخن تا به عمل راه درازی داریم.

 

A good beginning makes a good ending.

آغاز خوب بود که پایان خوب ساخت.

 

Give him rope enough and he’ll hang himself.

طناب مفت اگر یابد خودش را دار خواهد زد.

 

Curiosity is ill manners in another’s house.

کنجکاوی به سرای دگری بی ادبی است.

 

One beggar is enough at a door.

پشت یک در یک گدا هم کافی است.

 

Give a dog a bad name and hang him.

به سگ تهمتی زن، به دارش بکش.

 

Denying a fault doubles it.

انکار اشتباه خطایی مضاعف است.

 

Once a drunkard, always a drunkard.

یکباره مست و پاتیل، همواره مست و پاتیل.

 

Do not mix business with pleasure.

کار و تفریح را یکی نکنید.

 

Pour not water on a drowned mouse.

روی یک موش غریق آب نریز.

 

The back is made for the burden.

پشت ازبرای بار کشیدن درست شد.

 

Believe well and have well.

تو خوشبین باش تا خوشبخت باشی.

 

Step after step the ladder is ascended.

پله پله نردبان طی می شود.

 

What greater crime than loss of time?

از وقت کشی بزرگ تر جرمی هست؟

 

What is worse than ill-luck?

چه چیزی بدتر از بدشانس بودن؟

 

Every man hath a fool in his sleeve.

احمقی در آستین هرکسی است.

 

He is no man’s enemy but his own.

دشمن هیچ کسی نیست، مگر شخص خودش.

 

Pain past is pleasure.

رنج به پایان که رسد لذت است.

 

Diligence is the mother of good luck.

سختکوشی مادر خوش شانسی است.

 

An ape is an ape, though clad in purple.

با ردای شاه هم عنتر فقط یک عنتر است.

 

When ale is in, wit is out.

آبجو که تو باشد عقل و هوش بیرون است.

 

When in doubt, leave out.

چو شک داری به یک چیزی ولش کن.

 

Pry not into other people’s affairs.

در احوال مردم فضولی نکن.

 

If one will not, another will.

اگر یکی نکند، فرد دیگری بکند.

 

The war is not done so long as my enemy lives.

تا زنده است دشمن من جنگ باقی است.

 

We desire but one feather out of your goose.

یک پر از غاز تو را ما آرزومندیم و بس.

 

Worrying never did anyone any good.

دلشوره برای هیچ کس خیر نداشت.

 

Friends are thieves of time.

دوستان ان وقت آدم اند.

 

Hope well and have well.

امیدوار بشو تا که نیکبخت شوی.

 

To deceive oneself is very easy.

فریب خویشتن بسیار سهل است.

 

What man has done, man can do.

هرچه انسان کرده است از دست انسان ساخته ست.

 

Flies come to feasts unasked.

به مهمانی مگس بی دعوت آید.

 

For a tint thing care not.

غصۀ هر چیز خردی را نخور.

 

If the shoe fits, wear it.

کفش اگر اندازۀ پاته، بپوش.

 

After death, the doctor.

بعد مردن مریض تازه دکتر آمده.

 

He who hesitates is lost.

هرکه تردید کند می بازد.

 

It takes two to tango.

رقص تانگو دو نفر می خواهد.

 

Your mind is chasing mice.

هوش و حواس تو موش بگیره.

 

All work and no play makes Jack a dull boy.

کار بی تفریح جک را بچه ای خل می کند.

 

The boughs that bear most hang lowest.

شاخۀ پرمیوه تر پایین تر است.

 

Do not leave your manners on the doorstep.

ادب و تربیتت را دم در جا نگذار.

 

Fetters of gold are still fetters.

زنجیر طلا هنوز هم زنجیر است.

 

In the house of the fiddler all are dancers.

در سرای ویلن زن همگی رقاص اند.

 

The enemy of my enemy, is my friend.

دشمن دشمن من دوستم است.

 

A problem shared is a problem halved.

یک مشکل تقسیم شده نیم شده.

 

He that is down, down with him.

بره گم شه کسی که بی پوله.

 

Do not make yourself a mouse, or the cat will eat you.

خودتو موش نکن، گربه یهو می خوردت.

 

A burden which one chooses is not felt.

باری که انتخاب شود حس نمی شود.

 

Borrowed garments never sit well.

لباس عاریه ای زار می زند به تنت.

 

He who is not with me is against me.

هرکسی با من نباشد بر من است.

 

He is desperate that thinks himself so.

کسی درمانده می ماند که باور کرده درمانده.

 

It is hard to please all.

جلب رضایت همگان کار مشکلی است.

 

Kitchen physic is the best physic.

بهترین دکتر ما آشپزخانۀ ماست.

 

Keep something for a sore foot.

چیزی برای موقع پادرد خود گذار.

 

A toom purse makes a blate merchant.

تاجر بی مایه ترسو می شود.

 

His wits are wool-gathering.

عقل او داره پشم می چینه.

 

When sorrow is asleep, wake it not.

غصه وقتی خفته بیدارش نکن.

 

One man’s trash is another man’s treasure.

زباله های یکی گنج های دیگری اند.

 

Priests and doves, make foul houses.

کبوتران و کشیشان به خانه گند زنند.

 

Do as I say, not as I do.

آنچه که گفتم بکن، نه آنچه که کردم.

 

Kindness will always conquer.

مهربانی همیشه پیروز است.

 

More knave than fool.

بیش تر بی شرفه تا بی عقل.

 

A coward is always cruel.

فرد بزدل همیشه سنگدل است.

 

No larder but hath its mice.

هیچ پستویی بدون موش نیست.

 

A little mischief is too much.

کمی بدجنس بودن هم زیاد است.

 

Bloom where you are planted.

تو شکوفه بده آن جا که تو را کاشته اند.

 

One doth the scathe, and another hath the scorn.

یکی ضرر زد و آن دیگری ملامت شد.

 

Stolen pleasures are sweetest.

کِیف های کی شیرین ترند.

 

Cut not the bough that thou standest upon.

شاخه ای که روی آنی را نبر.

 

A watched pot never boils.

دیگی که به آن زل بزنی جوش نیاید.

 

When prayers are done, my lady is ready.

وقتی دعا خوانده شود، بانوی من آماده است.

 

You catch more flies with honey than with vinegar.

با عسل بیش تر از سرکه مگس می گیری.

 

Do not knock at the deaf man’s door.

در خانۀ مرد کر را نزن.

 

Company makes cuckolds.

شراکت قرمساق ها را پدید آورَد.

 

A wilful man will have his way.

یک مرد لجباز آخرش کار خودش را می کند.

 

Your purse and your palate are ill met.

جیب تو با ذائقه ات جور نیست.

 

If you are in a hole, stop digging.

گر درون چاله هستی، بیش از این دیگر نکَن.

 

برگ از فرهنگ ضرب المثل های انگلیسی

گردآورنده و مترجم: مهدی احمدی


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

یادگاری

 

جای دندان های من روی لپت پیغام بود

مثل خط های قدیمی مملو از ابهام بود

 

تو که تقصیری نداری در وقوع فاجعه

عاشقت مثل دراکولای خون آشام بود

 

«آخ، درد اومد؛ ولم کن» گفتنت یک ناز بود

«باشه، اما شرط داره» گفتنم یک دام بود

 

یادگار عشق من بر لپ تو حک بود و تو

یادگاری بر دلم کندی که بد ناکام بود


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

آنچه هست خواهد شد

 

هرچه آرزو بکنی با دو دست خواهد شد

آنچه با دو دست نشد با دو بست خواهد شد

 

آرزو بکن، اما در سرت فروکن که

حاصل هزار نبرد یک شکست خواهد شد

 

يك پلشت اسهالی شاه شهر شاشوهاست

ذكر بوش محتاج شرح و بسط خواهد شد

 

پیت نفت توخالی، گفت وگو بکن؛ لالی؟

هسته های بیمارت شیرمست خواهد شد

 

تا خود قیامت هم هرچه گفت وگو بکنید

کوله بار گه سهم نسل شصت خواهد شد

 

آی نسل آینده، خوش خیال های الاغ

آنچه شد دوباره شود آنچه هست خواهد شد

 

پیش بینی ام این است: اقتصاد می خوابد

کارخانۀ کاندوم ورشکست خواهد شد


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

 

تناقض

 

کله هه شعب ابی طالب بود

بدنه ناف خود لاس وگاس

 

من و پورازغدی و کانت و دکارت

هگل و هایدگر و هابرماس

 

هنگ کردیم که آخه چی بود

حکمت از خلقت این دختر خاص؟

 

خودمونیم، به ما چه اصلاً؟

مخشو کار بگیر و دِ خلاص!

 

خالقا، جان خودت نیگا کن

حیفه رو این بدنه باشه لباس


شعر و مطالب ادبی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

مشاوره روانشناسی اکتیودنتال مرکز فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات دندانپزشکی پایان نامه، پروپوزال، آزمون های روانشناسی، مشاوره و مدیریت، کارهای پژوهشی، معرفی روانشناسان، مطالب روانشناسی، درمان اختلالات کودکان تفریح فان | پرتال تفریحی و سرگرمی برنامه نویسی پارس فان طراحی گرافیکی شرکت حسابداری برای اعزام حسابدار ماشین های اداری اداری شاپ فروشگاه ایران مارکت سنتر